I den nye automatisering produktion beskæftiger medarbejderne sig med maskinfremstilling.

Da jeg var en lille pige, genfortalte min stedfar mig jævnligt skildringer om sit arbejdsliv. Jeg påskønnede ham meget, og skattede alle de timer, vi brugte i hinandens selskab. Han havde levet bestemt et spændende arbejdsliv. Han arbejdede i den såkaldte automatisering industri, hvor han som maskinleverandør, løste projekter indenfor maskinfremstilling. Han skildrede, hvordan livsvilkårene var virkelig anderledes dengang han var arbejdsmand. Især solidariteten på arbejdet var forskelligt fra nu. Dengang var det en selvfølge, at alle var medlem af en fagforening. Således kunne medarbejderne i en samlet flok sikre sig bedre arbejdsvilkår. I dag er medlemskab af en fagforening ikke længere naturgivent. De klassiske fagforeninger informerer om faldende medlemstal. Da han som maskinleverandør var beskæftiget indenfor automatisering produktion & maskinfremstilling var vilkårene anderledes. I de tilfælde en såkaldt cnc-fræser robot skulle sammensættes var det uundgåeligt, at man arbejdede sammen. Det bevirker, at disse arbejdssteder tit kan karakteriseres ved en høj grad af kammeratskab.

Nu til dags beretter flere om, at samhørigheden på jobbet er forsvindende bitte. Det udsagn anvendes som forklaringsmodel på fagforeningernes forsvindende antal medlemmer. Men sandheden er muligvis nærmere, at arbejdsforholdene har undergået en transformation. I den nyetablerede automatisering industri, som er eksperter indenfor automatisering produktion, kræves der en høj grad af gruppearbejde. I den maskinfremstilling proces, hvori for eksempel en cnc-fræser robot skabes, er det påkrævet, at hver enkel maskinleverandør kender sin plads og kan samarbejde. Man arbejder dermed i de såkaldte sjak, hvor hver enkel maskinleverandør er bevidst om sin plads og sin pligt. Dét resulterer i, at der dengang ej på samme vis fandtes arbejde som kunne gennemføres alene. Det resulterer i, at det giver virkelig god mening at stå sammen, så snart man skal negotiere bedre arbejdsforhold. Og dermed var det kutyme at medarbejderne var medlem af en fagforening.