En landmåler besidder en essentiel opgave i statssystemet

Siden jordens begyndelse har landmåling været en altafgørende teknik i dannelsen af de moderne samfund. Flere statssystemer er således absolut etableret grundet målinger lavet af en landinspektør. En skrap landmåler var afgørende, eftersom opmåleren havde rettighed til at skitsere kort over samfundet. En landinspektør optegnede landkort over stadens grænser, som var nødvendige for at være i stand til at vise ejendomsret over nationen! Nu om stunder besidder en landmåler samme opgave, siden landmåleren medvirker til at klarlægge skel for ejendomsrettigheder.

Stillingen som landinspektør er et temmelig ringeagtet erhverv, endskønt den afgørende betydning, skitsering havde og har for dannelsen af samfund, & ejendom.

Beskæftigelsen som landmåler er vanskeligt, og det stiller krav om en erfaren landinspektør. Til trods for det, er der sikkert adskillige, som ikke vil kunne redegøre for nøjagtigt, hvad en landinspektør laver. Det er underligt, hvorledes bestemte typer arbejde anskues som eminente, samtidig med at anderledes funktioner såsom en landmåler ikke anses ditto strålende!

Statens landmåler har en temmelig essentiel beskæftigelse i både det fortidige og eksisterende samfund. Funktionen måleren fører ud i livet, er af en nødvendig art, men når korttegnerne befinder sig rundt på vejene med altafgørende værktøj, ser det ikke ud af nogen ting. Utallige tror, at det er årsagen til, at adskillige ik’ anerkender, hvor priceless en landinspektør er. En del husker ihvertfald ik utallige, der efterstræber at uddanne sig til landmåler, så snart de bliver flyvefærdige… Så derfor er landinspektør et forholdsvist ringeagtet erhverv, som ud fra utalliges tankegang, virkelig ik’ høster den anerkendelse, som jobbet er værdig til…