En hel del etnologer frygter virkelig, at tidsregistrering bliver indført på alle former for offentlige og private arbejdspladser.

Den vestlige verdens altoverskyggende buzzword er effektivisering. Fuldstændig ligegyldig hvor man tager bestik af situationen, er folk nødsaget til at arbejde meget hurtigere. Vi alle kæmper for at nå alle sine arbejdsopgaver, men på virkelig meget mindre tid! Med det formål at gennemføre denne effektivisering indfører man på snart sagt alle moderne arbejdspladser tidsregistrering [http://danmade.dk/], timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur [http://danmade.dk/produkter/stempelur/] for at kunne kontrollere om alt går til, som det skal. Det er soleklart for mig, at effektiviserings-iveren er gået over gevind! Det er næsten hver eneste dag, at man kan læse i diverse aviser, at en del ansatte føler en kæmpe stress pga., at de høje krav til den individuelle projektansatte har ændret sig betydeligt… Den ødelæggende stress er en af vores kulturs største sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at der er en nær årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering på arbejdspladsen og stress.

Mange beder til gud om, at verden går en lysere fremtid i møde… Det kan absolut ikke passe, at alle mennesker på jorden skal døje med stress! En hel del tror, at det er virkelig positivt, at der nu er enormt meget stillingtagen til arbejdstrivsel på mange arbejdspladser… Men kontinuerligt med et sådant fokus, ses ligeledes en fokusering på effektivisering og optimering… Det ses ekstremt tydeligt i den omsiggribende kontrol og overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering… Derudover er der samtidig den bippende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som på ingen måde bidrager til et sundt arbejdsmiljø… Jeg har selv været ansat på en fabrik, hvor vi til såkaldte MUUS-samtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet opfanget vedrørende vores indsats… Det var ik rart, og en hel del beskrev det som slet og ret ”overvågning”… Så vores opfordring til alle HR-managere lyder; fokuser på glade ansatte, frem for optimering! Det er jeg overbevist om i sidste ende vil forbedre det endelige regnskab… Og så er vi alle jo lykkelige, og dét må være det afgørende…