Arbejderne tænker, at det er frygteligt, at fabrikker følger op på fraværsregistrering!

Der er en hel del ulemper ved vores samfund. Over alt hvor jeg drejer blikket hen, er det krævet at medarbejderstaben klare deres arbejde hurtigere. Medarbejderne nå nøjagtig det samme, men på virkelig meget mindre tid. Til at materialisere denne effektivisering indfører man på stort set alle moderne arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering (http://danmade.dk/), fraværsregistrering (http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/), & et stempelur for at være i stand til at kontrollere om alle yder som de skal… Det er soleklart for mig, at det har taget overhånd! Det er snart hver eneste dag, at jeg læser i pressen, at menige både offentlig og privat ansatte kæmper mod stress på grund af, at overordnede krav til den enkelte ansatte har ændret sig betydeligt… At føle sig stresset er en af vores kulturs største sygdomme, og jeg er sikker på, at sådanne symptomer kan spores til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur…

Adskillige håber koloenormt meget, at verdens befolkning kan se frem til bedre tider… Det kan bare ik’ passe, at vi alle sammen skal gå nedenom og hjem med stress! Mange kvinder er af den holdning, at det er rigtig positivt, at der er så meget opmærksomhed omkring trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen. Men kontinuerligt med dette fokus, ses ligeledes et fokus på effektiviserings-mekanismer… Det ses overordentligt tydeligt i den omsiggribende ”overvågning” foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Ydermere er der tilmed den skrækindjagende lyd fra et forældet stempelur, som i hvert fald heller ik bidrager til et skønt arbejds-miljø… Jeg har selv været beskæftiget et sted, hvor vi til daglige personalesamtaler blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet noteret omk. vores arbejdsdag. Det var bestemt ik behageligt, og majoriteten beskrev det som slet og ret overvågning… Så vores gode råd til alle ledere lyder; hold opmærksomheden på lykkelige medarbejdere, frem for effektivitet. Det er jeg overbevist om når alt kommer til alt vil virke positivt på overskuddet… For lykkelige ansatte resulterer i arbejdsomme arbejdere.