5 gode råd ifm. virksomhedsnavn, som bl.a. Mathiesen A S

Skal du starte et selskab, som for eksempel Mathiesen A/S, og har du ikke valgt, hvilket navn selskabet skal have? Nedenfor kommer nogle fortræffelige råd angående firmanavne…

Råd nummer et er, at virksomhedsnavnet skal være let at komme i tanke om, og derfor skal det helst ej være langt. Navne på eet ord, som f.eks. Mathiesen A S, el. to ord, som bl.a. Lars Mathiesen A S el. Mathiesens Elektronik A/S, er lette at huske. Et navn som eksempelvis Peter Mathiesen og Henrik Madsens Hvidevarer A/S er for langt og dermed for vanskeligt at komme i tanke om.

Råd nummer to er, at navnet skal være nemt at udtale. Et ord som Mathiesen A/S kan alle udtale, da ordet er et almindeligt dansk efternavn, hvorimod et meget langt eller kompliceret ord eller et ikke-dansk ord kan være vanskeligt for nogle folk at sige, og dette kan derudover bidrage til at gøre navnet besværligt at komme i tanke om.

Virksomhedsnavnet skal for det tredje lyde fortræffeligt. Et væld af mennesker vælger et engelsk navn, af den årsag at de synes, det lyder bedre samt mere prof. Lige meget om du vælger engelsk, dansk el. evt. et tredje sprog som firmaets navn, så må det siges at være vigtigt, at virksomhedsnavnet lyder fortræffeligt. Spørg gerne din familie, venner og bekendte hvad de synes om det.

For det fjerde må firmanavnet gerne sige noget ang. dig eller dit selskab. Du kan fx anvende dit fornavn el. efternavn eller et ord, som fortæller noget omkring din virksomhed, ligesom med Mathiesen A/S samt Mathiesens Elektronik A/S.

Råd nummer fem er, at du kan vælge at forbinde nogle ord eller et motto til dit firmanavn, der fortæller et eller andet angående firmaet. Det kan for eksempel være ”Mathiesens Biler A S – Byens bedste biler”.