Månedsarkiv: april 2016

Tidsregistrering plus stempelur vil være både klogt og en fejl: det har en del at gøre med arbejdspladsen

Det er stort set hver måned, at man kan læse i avisen, at en hel del både offentlig og privat ansatte føler en indre stress på grund af, at de omsiggribende krav til den enkelte ansatte har ændret sig… På en fabrik, hvor medarbejderne til såkaldte såkaldte udviklende personalesamtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering, som var blevet opfanget vedr. vores arbejdsdag, har jeg selv arbejdet… Det virkede ej behageligt, plus adskillige følte det som slet og ret ”overvågning”… Jeg synes, at effektiviserings-iveren er blevet for meget. Så en råd til alle HR-managere lyder; fokusér på lykkelige arbejdre, frem for effektivisering!

Mange beder enormt meget til, at verdens befolkning kan ændre den kurs, vi er på. En hel del tænker, at det er koloenormt dejligt, at der er kommet fantastisk meget fokusering på grundlæggende trivsel på mange arbejdspladser. Det tror jeg i sidste ende vil forbedre overskuddet… Og så er vi alle sammen jo lykkelige, & dét må være det vigtigste!

Men samtidig med et sådant fokus, ses også et fokus på optimering og effektivisering… Til at gennemføre denne ekstreme effektivisering har man på snart alle fabrikker implementeret tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at kunne ”kontrollere” om alle yder som de skal… Stress er en af vor tids største livstruende sygdomme, og jeg er overbevist om, at der er en tæt årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering på diverse arbejdspladser og sygdommen stress! Derudover tillægges her tilmed den skrækindjagende lyd fra et gammeldags stempelur, som bestemt ikke bidrager til et sundt arbejds-miljø…

Der er noget galt med vores samfund… Fuldstændig ligegyldig hvor man holder øje med folk, tvinges folk til at gøre deres arbejde hurtigere… I den omsiggribende kontrollering foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering ses det især. Det er absolut acceptabelt at forvente og kræve, at medarbejderne kommer til at nå det samme som altid, dog på meget reduceret tid. At alle medarbejdere skal gå ned med stress, kan virkelig ikke komme på tale.